xe ba bánh theo yêu cầu

XE BA BÁNH 2 TY BEN

Xe 2 ti ben Máy 250cc Càng 60 Vai đôi Bánh Đôi Số mạnh Thắng…

57.000.000 55.000.000

Xe ben làm theo yêu cầu

Xe có ben ( kích thước 1,4m x 2m, đáy 3 li, hộp 1,8 li)…